- ข้อกำหนดการยื่นขอ สคบ. เพื่อขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงหรือเปิดบริษัทขายตรงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
****************************************************************
ข้อควรรู้: เบื้องต้นพอสังเขป

** สำหรับผู้ที่ต้องการจะป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง(1.ธุรกิจขายแบบตรงหรือ 2.ธุรกิจแบบขายตรง)

- (ข้อแนะ) ผู้ประกอบการ ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ในการประกอบธุรกิจอย่างสุจริตและซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและสมาชิก/ผู้จำหน่ายอิสระ
- (ข้อแนะ) ต้องเป็นคนตรง ไม่กระทำธุรกิจแบบแอบแฝง เช่น ต้องการทำแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมส์ แต่จด สคบ.ไว้เพื่ออำพราง แล้วกลับแอบทำมันนี่เกส์

- ประกอบธุรกิจขายตรง โดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ไปจดทะเบียนขออนุญาตทำ จาก สคบ. มีโทษปรับ 1 แสนบาท และ...ค่าปรับอื่นอีก(ตามข้อหา)
- ต้องติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอเอกสารหลักฐานการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรม นำมาประกอบในการยื่นขอ สคบ.ด้วย
- ต้องไม่เคยได้รับโทษอาญาเกี่ยวกับคดีทางด้านการเงิน เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ ถูกฟ้องล้มละลาย

- จดทะเบียนบริษัท ต้องชำระทุนจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาฯ(กระทรวงพาณิชย์) ชำระทุนจดทะเบียนเต็มขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เพื่อเริ่มต้นธุรกิจนี้
- เตรียมภาพวาดแผนที่ทางไปบริษัทที่จะเปิดกิจการขายตรง ที่วาดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาประกอบในการยื่นขออนุญาตกับ สคบ.
- แผนการจ่ายผลประโยชน์ต้องเขียนคำอธิบายให้ชัดเจนที่สุด พร้อมรูปภาพประกอบให้ครบถ้วน แผนการตลาดต้องสุจริตไม่เอาเปรียบสมาชิก ไม่เป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมส์

- การขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆ ของสมาชิก จะต้องไม่ขึ้นตำแหน่งด้วยการให้สมาชิกซื้อยอดคะแนน(PV) สะสมเพียงอย่างเดียว ต้องประกอบด้วยผลงานการสร้างทีมรวมกันด้วย
- หลังจากผ่านการได้รับอนุญาตเเล้ว ผู้ประกอบการต้องวางเงินเป็นหลักประกันกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.(ขั้นต้น 25,000 บาทจนถึง 2 แสนบาท)
- ข้อกำหนดอื่นๆ อีก ให้ศึกษาในเว็บของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

  • รับปรึกษาวิธีการเตรีมเอกสาร ยื่นขอ สคบ. เพื่อขออนุญาต 1. ทำการตลาดแบบขายตรง(ขายสินค้าผ่านสมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระ) หรือ 2. ทำการตลาดแบบตรง(ขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  **รับอบรมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจขายตรง.. (คลิ๊ก)

แอดไลน์: สอบถาม
คิวอาร์โค้ตไลน์ programmlm
Line ID: promlm
Line Friend: https://line.me/ti/p/8qXFT280ON
(**ส่งคำอธิบายแผนการตลาดมาเพื่อปรึกษา)

Tel: 080-78-70-805, 085-667-08-90, 096-39-18-21-6 (สอบถาม)

Joomla templates by a4joomla