รูปพระพุทธเจ้า1

(เฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะแบบจริงจังเท่านั้น) **เหมาะกับผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ(ที่พึ่ง) สำหรับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆ อยากละกิเลส อยากปรินิพาน ต้องการที่จะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเท่านั้น หรือเคยฟังธรรมะมาหลายที่ต่อหลายที่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจธรรมะเลยสักที

แต่... ถ้าใครยังคิดว่าตัวเองยังไม่อยากที่จะละกิเลส ละโลภ โทสะ โมหะ (รัก โลภ โกรธ หลง) ยังอยากมีกิเลสเก็บเอาไว้ก่อน ยังไม่คิดที่จะละนันทิ ยังไม่ต้องการที่จะตัดกิเลสใดๆ แบบจริงจังเลย ก็ขอรบกวนว่ายังไม่ต้องติดต่อมานะ ขอรับ (เพราะจะต้องแบ่งเวลาบางส่วนมาเพื่อจัดทำให้คนที่ต้องการจริงเท่านั้น)

** สำหรับผู้ที่ต้องการฟังเสียงอ่าน จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในหนังสือพระไตรปิฎก ความยาวมากกว่า 118 ชั่วโมง(ฟังต่อเนื่อง 4 วัน 4 คืน) ในรูปแบบไฟลMP3(ไม่มีเสียงดนตรีประกอบ) พระธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นศาสดาของชาวพุทธทั่วโลก ** ค่าส่ง รวมต้นทุนแฟลตไดร์ และค่าจัดห่อพัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้างวินมอไซต์นำส่งให้กับบริษัทขนส่งโลจิสติก เบ็ดเสร็จรวมประมาณ 400-500 บาท (หรือจะบริจาคตามศรัทธา) อนุโมทนา สาธุฯ

ดิฉันเป็นมุสลิมค่ะ อยากถามท่านอาจารย์ว่า นอนฟังธรรม บาปไหม?มีหัวข้อที่ให้ฟังประมาณนี้.- (กล่าวถึงหัวข้อโดยย่อ)

1. อริยสัจจากพระโอฐษ์ ตอนที่ 1-7
2. พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 ว่าด้วยเรื่องปฎิจสมุปบาท การตรัสรู้ แหตุปัจจัยการเวียนว่ายตายเกิด ว่าด้วยเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ควรที่จะเบื่อหน่ายในสังขาร และเรื่องของพระมหากัสปะ, ว่าด้วยเรื่องลาภสักกะละ เสมือนเหยื่อเกี่ยวเบ็ดล่อให้หลง ฯลฯ มากมาย
3. พระไตรปฎก เล่มที่ 17 ว่าด้วยเรื่องขัณธ์ 5 ได้แก่ รูป(คือ ธาตุทั้ง 4 ประชุมกันเป็นกาย เช่น ตา หู จมูก ลิ้น เป็นต้น) ว่าด้วยเรื่องเวทนา สัญญา(ความจำได้หมายรู้ป สังขาร(ควมคิด คือเจตนาที่เป็นไปด้วย รูป และเสียง ว่าด้วยวิญญาน
ประมวลเรื่องขัณฑ์ ประมวลเรื่องทิฐิ ว่าด้วยเรื่องขัณฑ์ 5 อย่างละเอียด ประมวลเรื่องการเกิดขึ้นของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นต้น ประมวลเรื่องพระสารีบุตร
4.พระไตรปิฎก เล่มที่ 18 ว่าด้วยเรื่อง อายะตะนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อย่างละเอียด ประมวลเรื่องมาตุคาม(คือ ผู้หญิง) ฯลฯ มากมาย
5. พระไตรปิฎก เล่มที่ 19 มีเนื้อหามากมาย
6. ว่าด้วย อริยะสัจ-ธรรมจักร อย่างละเอียด และมีเนื้อหาอีกมากมาย
7. ปฎิจจสมุปบาทจากคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความยาวถึง 27.97 ชั่วโมง อย่างละเอียดลึกซึ้ง
8. ว่าด้วยการเป็นโสดาบัน อย่างละเอียด แยกเป็น 2 ตอน
9. ว่าด้วย อานาปานสติ อย่างละเอียด
10. ว่าด้วย สัตว์ (สัตตานัง) อย่างละเอียด

** ใช้ แฟลตไดร์ ขนาด 32G(กิกะไบท์) ของแท้ 100% หรือจะเลือกเป็น Mini-SDการ์ด ก็ได้(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในการจัดเก็บไฟลเสียง พร้อมค่าจัดส่งตามจริงในราคาทุน โดยไม่หวังผลกำไร เพื่อการเผยแผ่ธรรมะสู่บุคคลทั่วไป รวมทั้งพระภิกษุ สงฆ์ เหมาะเอาไว้ฟังในรถยนต์ระหว่างการเดินทางไปทำงาน เดินทางไป ตจว. หรือเอาไว้ฟัง(สุตะ) เพิ่มเติมพระธรรมคำสอนของพระพุทธ หรือจะฟังไปนั่งสมาธิไป ก็ดี ธรรมะอันเป็นเนื้อธรรมแท้ที่บริสุทธิ์ ในที่พักอาศัย


คำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ  ด้วย "พระเมตตา"  "พระกรุณา"  "พระบารมี"  "พระปัญญา"
ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
ศรัทธา ศิล สุตะ จาคะ ปัญญา

โทร.สอบถาม: (พูคคุยธรรมะ)
0-80-787-08-05 ; 096-39-18-215

ID Line: (สำหรับสแกน)
คิวอาร์โค้ตไลน์ programmlm
Add Line Friend: https://line.me/ti/p/8qXFT280ON

หรือที่อีเมล:
tamwebsit(แอด)gmail.com
(แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทร ส่งมาในอีเมลนี้)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเตรียมจัดส่งให้

** แนะนำเว็บให้ดาวน์โหลดเสียงอ่านจากพระไตรปิฎก (ดาวน์โหลด ฟรี) 
    https://thaitripidok.com/audio-download/  (มีเสียงดนตรี)


หมายเหตุ:  จะจัดสงแฟลไดร์ให้ ทุกรอบวันจันทร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เฉพาะ.. สำหรับคนที่รอได้เท่านั้น เพราะต้องจัดสรรเวลาว่าง แล้วค่อยจัดส่งให้)

Joomla templates by a4joomla